• دروازه произношение دروازه [fa]
 • porta произношение porta [it]
 • tawurt произношение tawurt [kab]
 • puerta произношение puerta [es]
 • odźwierny произношение odźwierny [pl]
 • بَاب произношение بَاب [ar]
 • Dür произношение Dür [gsw]
 • portal произношение portal [es]
 • pintô произношение pintô [tl]
 • deure произношение deure [oc]
 • postern произношение postern [en]
 • däör произношение däör [li]
 • درب произношение درب [fa]
 • wziernik произношение wziernik [pl]
 • Записать произношение «olujji» olujji [lg] Ожидает произношения
 • דלת произношение דלת [he]
 • Записать произношение «dibitu» dibitu [kmb] Ожидает произношения
 • Записать произношение «sivalo» sivalo [ss] Ожидает произношения
 • Записать произношение «duor» duor [jam] Ожидает произношения
 • dier произношение dier [af]
 • درگا произношение درگا [ku]
 • 戸 произношение [ja]
 • դուռ произношение դուռ [hy]
 • Записать произношение «isicabha» isicabha [zu] Ожидает произношения
 • Записать произношение «ucango» ucango [xh] Ожидает произношения
 • bunt произношение bunt [de]
 • eshik произношение eshik [uz]
 • gapy произношение gapy [tk]
 • дар произношение дар [ru]
 • dua произношение dua [ms]