Категория:

characteristics

characteristics - подписаться на произношения

 • intelligent: произношение intelligent [en]
 • dull: произношение dull [en]
 • boring: произношение boring [en]
 • monotonous: произношение monotonous [en]
 • flat: произношение flat [en]
 • annoying: произношение annoying [en]
 • banal: произношение banal [en]
 • wearing: произношение wearing [en]
 • heredity: произношение heredity [en]
 • terroir: произношение terroir [fr]
 • pusillanimous: произношение pusillanimous [en]
 • tedious: произношение tedious [en]
 • dreich: произношение dreich [sco]
 • trying: произношение trying [en]
 • introvert: произношение introvert [en]
 • dreary: произношение dreary [en]
 • irksome: произношение irksome [en]
 • conservatief: произношение conservatief [nl]
 • testy: произношение testy [en]
 • human nature: произношение human nature [en]
 • querulous: произношение querulous [en]
 • petulant: произношение petulant [en]
 • vapid: произношение vapid [en]
 • vervelend: произношение vervelend [nl]
 • armzalig: произношение armzalig [nl]
 • melancholisch: произношение melancholisch [nl]
 • edgy: произношение edgy [en]
 • gierig: произношение gierig [de]
 • irritable: произношение irritable [en]
 • irritating: произношение irritating [en]
 • attribute (noun): произношение attribute (noun) [en]
 • prosaic: произношение prosaic [en]
 • peevish: произношение peevish [en]
 • genetics: произношение genetics [en]
 • zuiver: произношение zuiver [nl]
 • collegiate: произношение collegiate [en]
 • onbekommerd: произношение onbekommerd [nl]
 • tiring: произношение tiring [en]
 • cantankerous: произношение cantankerous [en]
 • mind-numbing: произношение mind-numbing [en]
 • tiresome: произношение tiresome [en]
 • wearisome: произношение wearisome [en]
 • trist: произношение trist [de]
 • Britishism: произношение Britishism [en]
 • notoir: произношение notoir [nl]
 • bucolically: произношение bucolically [en]
 • didactic: произношение didactic [en]
 • sullen: произношение sullen [en]
 • masochistisch: произношение masochistisch [nl]
 • teer: произношение teer [de]
 • drab: произношение drab [en]
 • soporific: произношение soporific [en]
 • surly: произношение surly [en]
 • saai: произношение saai [nl]
 • vredelievend: произношение vredelievend [nl]
 • gering: произношение gering [de]
 • wreed: произношение wreed [nl]
 • kennelijk: произношение kennelijk [nl]
 • uninteresting: произношение uninteresting [en]
 • dramatisch: произношение dramatisch [nl]
 • puur: произношение puur [nl]
 • pan-European: произношение pan-European [en]
 • verfomfaaid: произношение verfomfaaid [nl]
 • chaotisch: произношение chaotisch [de]
 • sceptisch: произношение sceptisch [nl]
 • onbarmhartig: произношение onbarmhartig [nl]
 • lifeless: произношение lifeless [en]
 • sportief: произношение sportief [nl]
 • széles: произношение széles [hu]
 • 遗传性: произношение 遗传性 [hak]
 • wulps: произношение wulps [nl]
 • loquacity: произношение loquacity [en]
 • laborious: произношение laborious [en]
 • grouchy: произношение grouchy [en]
 • vrijzinnig: произношение vrijzinnig [nl]
 • sadistisch: произношение sadistisch [nl]
 • erős: произношение erős [hu]
 • welbespraakt: произношение welbespraakt [nl]
 • creatief: произношение creatief [nl]
 • laveloos: произношение laveloos [nl]
 • doortrapt: произношение doortrapt [nl]
 • vexatious: произношение vexatious [en]
 • diffident: произношение diffident [en]
 • neuredan: произношение neuredan [hr]
 • sulky: произношение sulky [en]
 • humdrum: произношение humdrum [en]
 • exasperating: произношение exasperating [en]
 • excentriek: произношение excentriek [nl]
 • crotchety: произношение crotchety [en]
 • conventioneel: произношение conventioneel [nl]
 • materialistisch: произношение materialistisch [nl]
 • fantasieloos: произношение fantasieloos [nl]
 • luisterrijk: произношение luisterrijk [nl]
 • personable: произношение personable [en]
 • cynisch: произношение cynisch [nl]
 • ill-tempered: произношение ill-tempered [en]
 • beroemd: произношение beroemd [nl]
 • geagiteerd: произношение geagiteerd [nl]
 • deerniswekkend: произношение deerniswekkend [nl]
 • idealistisch: произношение idealistisch [nl]