Категория:

buddhism

buddhism - подписаться на произношения

 • Buddha произношение Buddha [hi]
 • nirvana произношение nirvana [en]
 • 阿弥陀佛 произношение 阿弥陀佛 [zh]
 • Mara произношение Mara [ca]
 • avalokitesvara произношение avalokitesvara [sa]
 • prajna произношение prajna [sa]
 • stupa произношение stupa [lmo]
 • 地蔵 произношение 地蔵 [ja]
 • 普陀 произношение 普陀 [wuu]
 • Bodhisattva произношение Bodhisattva [sa]
 • 寂寞 произношение 寂寞 [zh]
 • 菩萨 произношение 菩萨 [wuu]
 • 大願地藏菩萨 произношение 大願地藏菩萨 [zh]
 • pagoda произношение pagoda [es]
 • 仏 произношение [ja]
 • 真言宗 произношение 真言宗 [ja]
 • 鑑真 произношение 鑑真 [ja]
 • 佛教 произношение 佛教 [yue]
 • 迦叶 произношение 迦叶 [zh]
 • 天台宗 произношение 天台宗 [ja]
 • 畜生 произношение 畜生 [ja]
 • 方便 произношение 方便 [yue]
 • 观世音 произношение 观世音 [zh]
 • 药师佛 произношение 药师佛 [zh]
 • 马鸣 произношение 马鸣 [zh]
 • bardo произношение bardo [es]
 • 聖人 произношение 聖人 [ja]
 • 浄土真宗 произношение 浄土真宗 [ja]
 • 地藏王菩薩 произношение 地藏王菩薩 [zh]
 • 因缘 произношение 因缘 [zh]
 • 圓寂 произношение 圓寂 [zh]
 • Anicca произношение Anicca [hi]
 • Borobudur произношение Borobudur [ind]
 • 般若心経 произношение 般若心経 [ja]
 • phật giáo произношение phật giáo [vi]
 • 日光菩薩 произношение 日光菩薩 [ja]
 • 阿修罗 произношение 阿修罗 [zh]
 • 菩提萨埵 произношение 菩提萨埵 [zh]
 • 无上正等正觉 произношение 无上正等正觉 [zh]
 • Dukkha произношение Dukkha [sa]
 • 業 произношение [yue]
 • 佛教徒 произношение 佛教徒 [ja]
 • 密教 произношение 密教 [ja]
 • 如来寺 произношение 如来寺 [zh]
 • 婆罗门 произношение 婆罗门 [zh]
 • 不还果 произношение 不还果 [zh]
 • 文殊菩薩 произношение 文殊菩薩 [ja]
 • 梵文 произношение 梵文 [zh]
 • 在家 произношение 在家 [zh]
 • 往生 произношение 往生 [zh]
 • 三世 произношение 三世 [ja]
 • 臨済宗 произношение 臨済宗 [ja]
 • 三論宗 произношение 三論宗 [ja]
 • 華厳宗 произношение 華厳宗 [ja]
 • 忠孝 произношение 忠孝 [zh]
 • 十一面観音 произношение 十一面観音 [ja]
 • Nagarjuna произношение Nagarjuna [hi]
 • tathagata произношение tathagata [sa]
 • 无缘 произношение 无缘 [zh]
 • 五大 произношение 五大 [ja]
 • 法力 произношение 法力 [zh]
 • 山海慧自在通王佛 произношение 山海慧自在通王佛 [zh]
 • 소태산 произношение 소태산 [ko]
 • theosophy произношение theosophy [en]
 • 弘法大師 произношение 弘法大師 [ja]
 • 法相宗 произношение 法相宗 [ja]
 • 菩提心 произношение 菩提心 [zh]
 • 菩薩 произношение 菩薩 [wuu]
 • 法華経 произношение 法華経 [ja]
 • 童子 произношение 童子 [zh]
 • 离怖畏如来 произношение 离怖畏如来 [zh]
 • 出家 произношение 出家 [zh]
 • 药师琉璃光王如来 произношение 药师琉璃光王如来 [zh]
 • 地狱 произношение 地狱 [zh]
 • bodhicitta произношение bodhicitta [sa]
 • 饿鬼 произношение 饿鬼 [zh]
 • 因果 произношение 因果 [ja]
 • trí tuệ произношение trí tuệ [vi]
 • pháp произношение pháp [vi]
 • 仏教 произношение 仏教 [ja]
 • 曹洞宗 произношение 曹洞宗 [ja]
 • 月光菩薩 произношение 月光菩薩 [ja]
 • 黄檗宗 произношение 黄檗宗 [ja]
 • 法華 (法华) произношение 法華 (法华) [ja]
 • 涅磐 произношение 涅磐 [zh]
 • paramita произношение paramita [sa]
 • 慈悲 произношение 慈悲 [zh]
 • 观音菩萨 произношение 观音菩萨 [zh]
 • 大願地藏菩薩 произношение 大願地藏菩薩 [zh]
 • 法师 произношение 法师 [zh]
 • 碧巖錄 произношение 碧巖錄 [zh]
 • 正法眼蔵 произношение 正法眼蔵 [zh]
 • Fudo-Myoo произношение Fudo-Myoo [ja]
 • Miroku произношение Miroku [ja]
 • 高野山 произношение 高野山 [ja]
 • 普賢菩薩 произношение 普賢菩薩 [ja]
 • 十戒 произношение 十戒 [ja]
 • 终南山 произношение 终南山 [zh]
 • 海德光明佛 произношение 海德光明佛 [zh]
 • 多宝如来 произношение 多宝如来 [zh]