Просмотр слов пользователя и информации о нём.
Дата Слово Слушать Голосов
24/08/2015 rok bazowy [pl] rok bazowy произношение 1 голос(-ов)
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] podlegać ratyfikacji произношение 1 голос(-ов)
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] rynek o zniżkowej tendencji произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] obligacja na okaziciela произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] przed opodatkowaniem произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] najkorzystniejsza cena произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] najkorzystniejszy kurs произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] podatek od zakładów произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] gwarancja przetargowa произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] spekulant czarnorynkowy произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 superdywidenda [pl] superdywidenda произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] emisja bonusowa произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] rynek zwyżkujący произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 zwyżkujący [pl] zwyżkujący произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 zwyżkowo [pl] zwyżkowo произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] zmiana koniunktury произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] koniunktura gospodarcza произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] spadek koniunktury произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] prognozowanie koniunktury произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] wskaźnik koniunktury произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] wskaźniki koniunktury произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] recesja gospodarcza произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] ożywienie gospodarcze произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 obrót globalny [pl] obrót globalny произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] sytuacja gospodarcza произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] wskaźnik siły nabywczej произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] kapitał zmobilizowany произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 makler wekslowy [pl] makler wekslowy произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 zlecenie kasujące [pl] zlecenie kasujące произношение 0 голос(-ов)
24/08/2015 akumulacja kapitału [pl] akumulacja kapitału произношение 0 голос(-ов)