Категория:

place name in China

place name in China - подписаться на произношения

  • 溪口镇: произношение 溪口镇 [zh]
  • 明溪村: произношение 明溪村 [zh]
  • 裘村镇: произношение 裘村镇 [zh]
  • 西坞街道: произношение 西坞街道 [zh]
  • 尚田镇: произношение 尚田镇 [zh]
  • 柏坑村: произношение 柏坑村 [zh]
  • 大堰镇: произношение 大堰镇 [zh]
  • 莼湖镇: произношение 莼湖镇 [zh]