Категория:

Numbers in Danish

Numbers in Danish - подписаться на произношения

  • tre произношение tre [it]
  • nul произношение nul [fr]
  • fem произношение fem [da]
  • syv произношение syv [da]
  • otte произношение otte [da]