Категория:

Northeastern Mandarin Dongbeihua

Northeastern Mandarin Dongbeihua - подписаться на произношения

 • 稀罕 произношение 稀罕 [zh]
 • 瘪茄子 произношение 瘪茄子 [zh]
 • 虎了吧唧 произношение 虎了吧唧 [zh]
 • 五肌六瘦 произношение 五肌六瘦 [zh]
 • 撒目 произношение 撒目 [zh]
 • 突鲁反仗 произношение 突鲁反仗 [zh]
 • 寻思 произношение 寻思 [zh]
 • 虚头八脑 произношение 虚头八脑 [zh]
 • 撒谎撩屁 произношение 撒谎撩屁 [zh]
 • 嘴不浪叽 произношение 嘴不浪叽 [zh]
 • 粘咕抓地 произношение 粘咕抓地 [zh]
 • 拉拉巴巴 произношение 拉拉巴巴 [zh]
 • 白瞎了 произношение 白瞎了 [zh]
 • 带劲 произношение 带劲 [zh]
 • 八瞎 произношение 八瞎 [zh]
 • 老天扒地 произношение 老天扒地 [zh]
 • 拔犟眼子 произношение 拔犟眼子 [zh]
 • 锃亮 произношение 锃亮 [zh]
 • 眵目糊 произношение 眵目糊 [zh]
 • 干巴地 произношение 干巴地 [zh]
 • 血呼大涨 произношение 血呼大涨 [zh]
 • 别价 произношение 别价 [zh]
 • 毛了三光 произношение 毛了三光 [zh]
 • 老鼻子 произношение 老鼻子 [zh]
 • 拨了盖 произношение 拨了盖 [zh]
 • 麻楞地 произношение 麻楞地 [zh]
 • 吭哧瘪肚 произношение 吭哧瘪肚 [zh]
 • 干的糊地 произношение 干的糊地 [zh]
 • 别脚 произношение 别脚 [zh]
 • 滴溜圆 произношение 滴溜圆 [zh]
 • 舞舞咋咋 произношение 舞舞咋咋 [zh]
 • 不开面儿 произношение 不开面儿 [zh]
 • 捂吧了 произношение 捂吧了 [zh]
 • 吱咋火燎 произношение 吱咋火燎 [zh]
 • 火赤燎地 произношение 火赤燎地 [zh]
 • 不远狭 произношение 不远狭 [zh]
 • 撂蹶子 произношение 撂蹶子 [zh]
 • 齁咸 произношение 齁咸 [zh]
 • 咋地 произношение 咋地 [zh]
 • 悬乎 произношение 悬乎 [zh]
 • 走道儿 произношение 走道儿 [zh]
 • 劲儿劲儿地 произношение 劲儿劲儿地 [zh]
 • 家雀儿 произношение 家雀儿 [zh]
 • 嗯呐 произношение 嗯呐 [zh]
 • 抠门 произношение 抠门 [zh]
 • 那旮哒 произношение 那旮哒 [zh]
 • 卖呆儿 произношение 卖呆儿 [zh]
 • 白呼 произношение 白呼 [zh]
 • 邪呼 произношение 邪呼 [zh]
 • 各应 произношение 各应 [zh]
 • 血呼 произношение 血呼 [zh]
 • 欠儿登 произношение 欠儿登 [zh]
 • 噶哈 произношение 噶哈 [zh]
 • 吭呲瘪肚 произношение 吭呲瘪肚 [zh]
 • 坷碜 произношение 坷碜 [zh]
 • 磨叽 произношение 磨叽 [zh]
 • 豁楞 произношение 豁楞 [zh]
 • 埋汰 произношение 埋汰 [zh]
 • 鼓捣 произношение 鼓捣 [zh]
 • 秃噜 произношение 秃噜 [zh]
 • 忽悠 произношение 忽悠 [cjy]
 • 贼亮 произношение 贼亮 [zh]
 • 刺挠 произношение 刺挠 [zh]
 • 夹生 произношение 夹生 [zh]
 • 藏猫猫 произношение 藏猫猫 [zh]
 • 你咋不去呢? произношение 你咋不去呢? [zh]