Категория:

expressions borrowed from French

expressions borrowed from French - подписаться на произношения

  • Vis-à-vis: произношение Vis-à-vis [en]
  • congé: произношение congé [fr]
  • aboiement: произношение aboiement [fr]