Категория:

aggettivi

aggettivi - подписаться на произношения

 • brillante: произношение brillante [es]
 • vivo: произношение vivo [it]
 • tranquille: произношение tranquille [fr]
 • grave: произношение grave [en]
 • necesario: произношение necesario [es]
 • largo: произношение largo [it]
 • extraterrestre: произношение extraterrestre [es]
 • argentino: произношение argentino [es]
 • interessante: произношение interessante [pt]
 • bello: произношение bello [es]
 • delicioso: произношение delicioso [es]
 • recalcitrante: произношение recalcitrante [it]
 • insignificante: произношение insignificante [es]
 • difficile: произношение difficile [fr]
 • buono: произношение buono [it]
 • cieco: произношение cieco [it]
 • colombiano: произношение colombiano [es]
 • molto: произношение molto [it]
 • cospicuo: произношение cospicuo [it]
 • tanto: произношение tanto [es]
 • urgente: произношение urgente [pt]
 • abbagliante: произношение abbagliante [it]
 • arrogante: произношение arrogante [pt]
 • incandescente: произношение incandescente [es]
 • vivace: произношение vivace [it]
 • reticente: произношение reticente [pt]
 • intelligente: произношение intelligente [it]
 • curiosa: произношение curiosa [es]
 • miope: произношение miope [it]
 • boliviano: произношение boliviano [pt]
 • refrigerante: произношение refrigerante [it]
 • bianchi: произношение bianchi [it]
 • vecchio: произношение vecchio [it]
 • nubile: произношение nubile [en]
 • grosso: произношение grosso [pt]
 • australiano: произношение australiano [pt]
 • folle: произношение folle [fr]
 • machiavellico: произношение machiavellico [it]
 • violento: произношение violento [es]
 • basso: произношение basso [it]
 • fraterno: произношение fraterno [pt]
 • acefalo: произношение acefalo [it]
 • irrisorio: произношение irrisorio [it]
 • piccolo: произношение piccolo [it]
 • carnivoro: произношение carnivoro [it]
 • sorprendente: произношение sorprendente [es]
 • guatemalteco: произношение guatemalteco [es]
 • libero: произношение libero [pl]
 • eccitante: произношение eccitante [it]
 • equidistante: произношение equidistante [es]
 • prominente: произношение prominente [de]
 • confuse: произношение confuse [en]
 • liscio: произношение liscio [it]
 • cipriota: произношение cipriota [pt]
 • generoso: произношение generoso [es]
 • corpulento: произношение corpulento [pt]
 • perfetto: произношение perfetto [it]
 • vecchia: произношение vecchia [it]
 • adorno: произношение adorno [es]
 • protestante: произношение protestante [pt]
 • pieno: произношение pieno [it]
 • magro: произношение magro [it]
 • parmigiano: произношение parmigiano [it]
 • civile: произношение civile [it]
 • regale: произношение regale [en]
 • severo: произношение severo [it]
 • poderoso: произношение poderoso [es]
 • ricci: произношение ricci [it]
 • retrovirale: произношение retrovirale [de]
 • canadese: произношение canadese [it]
 • dominicano: произношение dominicano [es]
 • marocchino: произношение marocchino [it]
 • lunga: произношение lunga [is]
 • liberiano: произношение liberiano [it]
 • nuova: произношение nuova [it]
 • astuto: произношение astuto [es]
 • Rossi: произношение Rossi [it]
 • intenso: произношение intenso [es]
 • efficace: произношение efficace [fr]
 • anodino: произношение anodino [it]
 • robusto: произношение robusto [es]
 • agitate: произношение agitate [en]
 • ovino: произношение ovino [es]
 • bizantino: произношение bizantino [it]
 • cubano: произношение cubano [es]
 • tipico: произношение tipico [it]
 • convincente: произношение convincente [es]
 • opimo: произношение opimo [es]
 • antistatico: произношение antistatico [it]
 • simpatica: произношение simpatica [it]
 • fumante: произношение fumante [it]
 • grafico: произношение grafico [it]
 • tenero: произношение tenero [it]
 • radiante: произношение radiante [es]
 • antica: произношение antica [it]
 • nervoso: произношение nervoso [it]
 • mentale: произношение mentale [it]
 • ambiguo: произношение ambiguo [es]
 • corti: произношение corti [it]
 • distinto: произношение distinto [es]