Категория:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800 - подписаться на произношения

 • 코 произношение [ko]
 • 저희 произношение 저희 [ko]
 • 거짓말 произношение 거짓말 [ko]
 • 김밥 произношение 김밥 [ko]
 • 목욕탕 произношение 목욕탕 [ko]
 • 규칙 произношение 규칙 [ko]
 • 화장실 произношение 화장실 [ko]
 • 라면 произношение 라면 [ko]
 • 박 произношение [ko]
 • 신화 произношение 신화 [ko]
 • 우표 произношение 우표 [ko]
 • 약국 произношение 약국 [ko]
 • 직업 произношение 직업 [ko]
 • 인터넷 произношение 인터넷 [ko]
 • 볶음밥 произношение 볶음밥 [ko]
 • 보고하다 произношение 보고하다 [ko]
 • 작성하다 произношение 작성하다 [ko]
 • 보고서 произношение 보고서 [ko]
 • 도둑 произношение 도둑 [ko]
 • 깎다 произношение 깎다 [ko]
 • 고객 произношение 고객 [ko]
 • 관광객 произношение 관광객 [ko]
 • 막걸리 произношение 막걸리 [ko]
 • 삼계탕 произношение 삼계탕 [ko]
 • 설렁탕 произношение 설렁탕 [ko]
 • 아버님 произношение 아버님 [ko]
 • 엉덩이 произношение 엉덩이 [ko]
 • 눈동자 произношение 눈동자 [ko]
 • 무릎 произношение 무릎 [ko]
 • 머리카락 произношение 머리카락 [ko]
 • 턱 произношение [ko]
 • 뺨 произношение [ko]
 • 퇴근하다 произношение 퇴근하다 [ko]
 • 출근하다 произношение 출근하다 [ko]
 • 요리하다 произношение 요리하다 [ko]
 • 청소하다 произношение 청소하다 [ko]
 • 주문하다 произношение 주문하다 [ko]
 • 말씀하다 произношение 말씀하다 [ko]
 • 지불하다 произношение 지불하다 [ko]
 • 계산하다 произношение 계산하다 [ko]
 • 안내하다 произношение 안내하다 [ko]
 • 예약하다 произношение 예약하다 [ko]
 • 도착하다 произношение 도착하다 [ko]
 • 화 произношение [ko]
 • 소포 произношение 소포 [ko]
 • 수영장 произношение 수영장 [ko]
 • 숙제 произношение 숙제 [ko]
 • 싫어하다 произношение 싫어하다 [ko]
 • 싸다 произношение 싸다 [ko]
 • 씨 произношение [ko]
 • 약 произношение [ko]
 • 연락 произношение 연락 [ko]
 • 엽서 произношение 엽서 [ko]
 • 요리 произношение 요리 [ko]
 • 욕실 произношение 욕실 [ko]
 • 우산 произношение 우산 [ko]
 • 우체국 произношение 우체국 [ko]
 • 운동장 произношение 운동장 [ko]
 • 잊어버리다 произношение 잊어버리다 [ko]
 • 잡지 произношение 잡지 [ko]
 • 장갑 произношение 장갑 [ko]
 • 재미없다 произношение 재미없다 [ko]
 • 접시 произношение 접시 [ko]
 • 조카 произношение 조카 [ko]
 • 주 произношение [ko]
 • 주방 произношение 주방 [ko]
 • 착하다 произношение 착하다 [ko]
 • 청소 произношение 청소 [ko]
 • 초대 произношение 초대 [ko]
 • 춥다 произношение 춥다 [ko]
 • 침대 произношение 침대 [ko]
 • 카드 произношение 카드 [ko]
 • 크다 произношение 크다 [ko]
 • 탁자 произношение 탁자 [ko]
 • 표 произношение [ko]
 • 피곤하다 произношение 피곤하다 [ko]
 • 홍차 произношение 홍차 [ko]
 • 휴가 произношение 휴가 [ko]
 • 휴일 произношение 휴일 [ko]
 • 학자 произношение 학자 [ko]
 • 인사하다 произношение 인사하다 [ko]
 • 영 произношение [ko]
 • 억 произношение [ko]
 • 만 произношение [ko]
 • 천 произношение [ko]
 • 구 произношение [ko]
 • 팔 произношение [ko]
 • 칠 произношение [ko]
 • 육 произношение [ko]
 • 아흔 произношение 아흔 [ko]
 • 여든 произношение 여든 [ko]
 • 일흔 произношение 일흔 [ko]
 • 예순 произношение 예순 [ko]
 • 마흔 произношение 마흔 [ko]
 • 서른 произношение 서른 [ko]
 • 스물 произношение 스물 [ko]
 • 국 произношение [ko]
 • 계란 произношение 계란 [ko]
 • 가게 произношение 가게 [ko]
 • 공항 произношение 공항 [ko]