Категория:

քաղաք

քաղաք - подписаться на произношения

 • Երևան произношение Երևան [hy]
 • Արարատ произношение Արարատ [hy]
 • Վանաձոր произношение Վանաձոր [hy]
 • Շուշի произношение Շուշի [hy]
 • Գյումրի произношение Գյումրի [hy]
 • Նոր Հաճն произношение Նոր Հաճն [hy]
 • Թալին произношение Թալին [hy]
 • Մասիս произношение Մասիս [hy]
 • Դիլիջան произношение Դիլիջան [hy]
 • Վարդենիս произношение Վարդենիս [hy]
 • Վայք произношение Վայք [hy]
 • Թումանյան произношение Թումանյան [hy]
 • Ճամբարակ произношение Ճամբարակ [hy]
 • Ջերմուկ произношение Ջերմուկ [hy]
 • Մարալիկ произношение Մարալիկ [hy]
 • Արմավիր произношение Արմավիր [hy]
 • Աշտարակ произношение Աշտարակ [hy]
 • սպիտակ произношение սպիտակ [hy]
 • Մեղրի произношение Մեղրի [hy]
 • Հրազդան произношение Հրազդան [hy]
 • Ստեփանակերտ произношение Ստեփանակերտ [hy]
 • Քաջարան произношение Քաջարան [hy]
 • Տաշիր произношение Տաշիր [hy]
 • Մեծամոր произношение Մեծամոր [hy]
 • Կապան произношение Կապան [hy]
 • Էջմիածին произношение Էջմիածին [hy]
 • Եղեգնաձոր произношение Եղեգնաձոր [hy]
 • Ծաղկաձոր произношение Ծաղկաձոր [hy]
 • Վեդի произношение Վեդի [hy]
 • Записать произношение «Բերդ» Բերդ [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Ագարակ» Ագարակ [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Ալավերդի» Ալավերդի [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Ախթալա» Ախթալա [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Այրում» Այրում [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Ապարան» Ապարան [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Ստեփանավան» Ստեփանավան [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Արթիկ» Արթիկ [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Արտաշատ» Արտաշատ [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Սիսիան» Սիսիան [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Սիդար-Ռափիդս» Սիդար-Ռափիդս [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Սևան» Սևան [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Ռիգա» Ռիգա [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Չարենցավան» Չարենցավան [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Բյուրեղավան» Բյուրեղավան [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Շամլուղ» Շամլուղ [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Գավառ» Գավառ [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Նոյեմբերյան» Նոյեմբերյան [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Գորիս» Գորիս [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Դաստակերտ» Դաստակերտ [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Մարտունի» Մարտունի [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Եղվարդ» Եղվարդ [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Իջևան» Իջևան [hy] Ожидает произношения
 • Записать произношение «Աբովյան» Աբովյան [hy] Ожидает произношения