Категория:

(of males or masculine nouns) these

(of males or masculine nouns) these - подписаться на произношения

  • ci произношение ci [it]